TIETOSUOJA

Voimme vakuuttaa, etteivät sinun henkilökohtaiset tietosi ole Grafiantille kauppatavaraa.

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 29.5.2018 ja se on voimassa toistaiseksi.

1. Reksiterin pitäjä:

Grafiant
Kasarmikatu 2
70110 KUOPIO

Y-tunnus: 2302775-9

info@grafiant.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Antti Laitinen
0400 861 603
antti.laitinen@grafiant.fi

3. Rekisterin nimi:

Grafiantin markkinointi- ja sidosryhmärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakas- ja palvelusuhteiden hoitamiseen, laskutukseen, sidosryhmien väliseen yhteistyöhön sekä Grafiantin liiketoiminnan, palveluiden ja verkkosivujen kehittämiseen ja markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan henkilön itse ilmoittamia tai julkisista lähteistä koostettuja tietoja, jotka liittyvät olennaisesti edellä mainittuihin tarkoituksiin. Rekisteriin tallennetaan seuraavia henkilötietoja:

  • Etu- ja sukunimi
  • Yritys tai organisaatio
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Yrityksen osoite, laskutusosoite tai verkkolaskutusosoite
  • Mahdolliset asiakas- tai palvelusuhteeseen liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Grafiantin markkinointi- ja sidosryhmärekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään luottamuksellisina ja niitä käsittelevät Grafiantin työntekijät. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).