Erotu joukosta ja tarjoa se ratkaiseva kilpailuetu.

Menestyvän brändin on astuttava esiin hälinästä ja erotuttava rohkeasti joukosta. Siispä ole rohkea ja näytä asiakkaillesi se merkityksellinen tekijä, joka on brändisi kaikkein ratkaisevin kilpailuetu.

Brändin muotoilu sekä digitaalisten palveluiden ja markkinointiviestinnän suunnittelu ovat ratkaisuja, joilla autat yritystäsi tavoittamaan oikeat asiakkaat ja tuomaan heidät takaisin yhä uudelleen ja uudelleen. Toteutamme luovia ratkaisuja, jotka eivät ole sidottuja yksittäisiin markkinoinnin kanaviin, vaan asiakkaidemme aitoihin tarpeisiin puhutella ihmisiä oikeissa kohderyhmissä. Vaatimaton tavoitteemme onkin luoda brändillesi tyylikästä, erottuvaa ja selkeästi tunnistettavaa viestintää sekä kivijalassa että verkossa.

Palvelut

Tällaisilla ratkaisuilla haluamme auttaa brändiäsi erottumaan hälinän seasta.

Brändin muotoilu

Brändi on ihmisen mielessä rakentuva tunnetason merkitys, joka tekee yrityksestä erottuvan ja mieleenpainuvan. Se on yrityksesi arvokkain pääoma, joka syntyy ihmisten odotusten, kokemusten ja kertomusten pohjalta. Valmista brändiä siis ei voi ostaa – se on ansaittava. Mutta reitti arvokkaan brändin lunastamiseen on mahdollista viitoittaa brändin strategisen suunnittelun sekä brändi-identiteetin visuaalisen muotoilun avulla.

Strategisen suunnittelun ja visuaalisen muotoilun keinoilla autamme asiakkaitamme luomaan täysin uusia brändejä sekä kirkastamaan jo olemassa olevia. Autamme asiakkaitamme myös jalkauttamaan omaleimaiset brändit konkreettiseksi osaksi yritysten viestinnän arkea.

Brändistrategian määrittely

Erottuva, menestyvä ja mieleenpainuva brändi tarvitsee aina tuekseen selkeän strategian. Brändistrategian tärkein tehtävä on toimia tarkoin viitoitettuna suunnitelmana, jonka mukaan brändiäsi halutaan tavoitteellisesti kehittää.

Brändistrategian määrittelytyössä heittäydytään syvälle yrityksesi olemassaolon perimmäiseen tarkoitukseen ja kaivetaan esille ne ainutlaatuiset erottuvuustekijät, jotka tekevät brändistäsi mielenkiintoisen, muistettavan ja omaleimaisen. Lisäksi pohditaan brändin perustaa, kuten yrityksen edustamia ydinarvoja sekä kohderyhmiä, jotka brändin on vaivatonta tavoittaa ja luoda yhteys ihmisiin.

Brändistrategian määrittely toteutetaan aina tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa ja lopputuloksena on selkeä sekä konkreettinen päämäärä ohjaamaan brändin määrätietoista kehitystyötä.

Brändi-identiteetin visuaalinen muotoilu

Visuaalinen brändi-identiteetti on brändin näkyvä osa, jonka tärkein tehtävä on kiteyttää yrityksesi ainutlaatuisuus visuaaliseen ja helposti tunnistettavaan muotoon. Onnistuneesti muotoiltuna brändi-identiteetti on selkeästi erottuva ja helposti tunnistettava kaikissa viestinnän muodoissa.

Brändi-identiteetin suunnitteluun kuuluvat yleensä brändin tunnuksen, eli logon tai liikemerkin suunnittelu sekä värimaailman, typografian, graafisten elementtien ja kuvamaailman määrittely. Yhdessä näistä syntyy visuaalisesti yhtenäinen kokonaisuus, josta brändisi on helppo tunnistaa. Visuaalisesta brändi-identiteetistä laaditaan myös ohjeisto, joka opastaa visuaalisen identiteetin soveltamista kaikessa brändisi visuaalisessa viestinnässä.

Brändi-identiteetin jalkauttaminen

Brändi ja sitä ilmentävä visuaalinen identiteetti muuttuvat konkreettiseksi, kun ne jalkautetaan osaksi yrityksen tai organisaation jokapäiväistä toimintaa erilaisten viestinnän materiaalien muodossa. Tässä vaiheessa siis toteutetaan kaikki ne materiaalit, joiden mukana uusi logo ja visuaalinen ilme siirtyvät brändin asiakkaiden nähtäville.

Hyviä käytännön esimerkkejä brändi-identiteetin jalkauttamisen yhteydessä toteutettavista materiaaleista ovat käyntikortit, teippaukset, t-paidat, dokumentti- ja presentaatiopohjat sekä sosiaalisen median visuaaliset aineistot. Loppujen lopuksi nämä käytännön sovellukset voivat olla mitä vain ja siksi jokaisen brändin jalkauttamisen tarpeet kartoitetaan aina yhdessä asiakkaan kanssa.

Digitaalisten palvelujen suunnittelu

Väkevästi digitalisoituneessa maailmassa se ensimmäinen kosketus yrityksen tai organisaation brändiin tapahtuu yhä useammin juurikin verkossa. Näin ollen verkkosivut ovat erittäin tärkeä aloituspiste suurelle määrälle uusia asiakaskokemuksia ja siksi niiden rooli brändin viestinnässä on äärimmäisen merkittävä.

Toteutamme asiakkaillemme tyylikkäitä kotisivuja, verkkokauppoja sekä muita digitaalisia palveluita, jotka palvelevat brändisi asiakkaita väsymättä ja kaikkina vuorokauden aikoina.

Ulkoasun ja käyttöliittymän suunnittelu (UI)

Digitaalisen palvelun ulkonäöllä on valtava merkitys brändisi mielikuvan rakentamisessa, sillä hyvin usein juuri verkkosivut ovat asiakkaalle se ensimmäinen näköhavainto brändisi identiteetistä. Siksi onkin tärkeää, että asiakkaalle vaikutelma on tyylikäs, uskottava ja ennen kaikkea brändisi tavoitteiden mukainen. Lisäksi jokaisen digitaalisen palvelun käyttöliittymän suunnittelussa on tärkeää huomioida palvelun saavutettavuus.

Toteutamme asiakkaillemme verkkosivujen, verkkokauppojen sekä muiden digitaalisten palveluiden yksilöllisiä ulkoasu- ja käyttöliittymäsuunnitelmia, jotka tekevät brändisi digitaalisesta kosketuspinnasta tyylikkään sekä yrityksesti markkinoinnin tavoitteiden mukaisen.

Digitaalisen käyttäjäkokemuksen suunnittelu (UX)

Digitaalisen palvelun käyttökokemuksen suunnittelussa pidetään huoli, ettei esimerkiksi verkkosivuilla vieraileva asiakas kompastu digitaaliseen kynnykseen tai eksy päävalikon loputtomaan labyrinttiin. Eli toisin sanoen huolehdimme suunnittelutyössä siitä, että asiakkaasi pääsevät kohtaamaan brändisi mahdollisimman intuitiivisessa ja selkeästi käytettävässä digitaalisessa ympäristössä.

Käyttäjäkokemuksen suunnittelu toteutetaan aina tiiviissä yhteistyössä palvelun omistajan kanssa. Käyttäjäkokemuksen suunnittelussa hyödynnetään erilaisia työpajatyöskentelyn muotoja sekä toteutetaan digitaalisesta palvelusta rautalankamalleja ja prototyyppejä.

Verkkopalveluiden ulkoistettu kehitystyö

Kerromme mielellämme hyvin avoimesti, ettei verkkosivujen tai muiden digitaalisten palveluiden tekninen toteuttaminen ole Grafiantin ydinosaamisaluetta. Tätä varten hyödynnämme verkostomme kumppaneita, joille erilaisten digitaalisten palveluiden ohjelmointi on yhtä luontevaa kuin järvikaloille uiminen Kallavedessä.

Grafiant on mukanasi verkkosivujen kehitystyön kaikissa vaiheissa. Vaikka emme itse toteutakaan asiakkaidemme digitaalisten palveluiden teknistä kehitystyötä, olemme apunasi seuraamassa, että esimerkiksi uusien verkkosivujen käyttöönotto ja julkaisu sujuvat mahdollisimman mutkattomasti.

Markkinoinnin ratkaisujen suunnittelu

Kaikki se, mitä brändisi viestii itsestään asiakkaille ja muille sidosryhmille, on markkinointia. Se voi olla taktista ja tarkkaan kohdennettua digitaalista mainontaa tai se voi olla pitkäjänteistä tunnettuuden rakentamista fyysisessä ympäristössä ihmisten keskuudessa. Nykyaikainen markkinointi on monikanavaista, oikealle kohderyhmälle suunnattua vaikuttamista, jonka tulokset ovat mitattavissa. Usein tämä tarkoittaa eri viestintäkanavien kokonaisvaltaista hyödyntämistä, jolloin painettu mainonta tukee digitaalista viestintää ja sosiaalinen media on asiakaspalvelun tärkeä työkalu, sillä vahva brändi ei tunne rajaa fyysisen ja digitaalisen viestinnän välillä.